Zoznam schválených projektov – 2017

Dňa 31.05.2017 v Banskej Bystrici zasadalo schvaľovacie grémium. V sekcii „Na stiahnutie“ si teraz môžete stiahnuť zoznam schválených projektov pre rok 2017. Úspešných žiadateľov vyzývame, aby v súčinnosti s príslušným riaditeľom školského úradu zabezpečili k projektu písomné odporúčanie miestne príslušného biskupa. Toto odporúčanie nemá predpísanú formu, môže byť voľne formulované. Doručte ho v koordinácii s Vaším školským úradom (za niektoré projekty mi už bolo doručené písomné odporúčanie) na adresu Kancelárie koordinátora programu Renovabis do 16.6.2017. Následne Vám budú vyexpedované zmluvy o poskytnutí dotácie. Takisto je potrebné mi oznámiť, ak došlo medzičasom k zmene štatutárneho zástupcu, či čísla účtu školy. Taktiež, ak by bolo potrebné ešte niečo aktualizovať v rozpočte Vášho schváleného projektu, oznámte mi to emailom do 21.6.2017.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2017

Pozývame Vás na informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2017, ktorý sa bude konať v nasledovnom termíne:

  • 22.03.2017, o 11:30 hod. na Arcibiskupskom úrade v Košiciach (v priestoroch jedálne),

Semináre trvajú zhruba jeden a pol hodiny a je na nich možnosť osobne konzultovať svoje projekty. Účasť na seminároch je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis, granty.bb(at)rcc.sk

Informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2017

Pozývame Vás na informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2017, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch:

  • 15.2.2017, o 10:00 hod. v Kňazskom seminári v Nitre,
  • 24.2.2017, o 12:00 hod. na Spišskej kapitule v priestoroch diecézneho školského úradu.

Semináre trvajú zhruba jeden a pol hodiny a je na nich možnosť osobne konzultovať svoje projekty. Účasť na seminároch je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis, granty.bb(at)rcc.sk

Výzva na podávanie projektov v roku 2017 spustená!

Od dnešného dňa je spustená výzva na predkladanie projektových žiadostí. Treba sa zaregistrovať na stránke renovatio.egrant.sk a pri registrácii vybrať správny názov grantového programu (Skolyrenovabis-2017). Formulár projektovej žiadosti je už v systéme nahratý. Uzávierka pre podávanie projektových žiadostí je 20.3.2017.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Informačný seminár v Košiciach – pozvánka

Chcem Vás srdečne pozvať na informačný seminár k projektom Renovabis pre cirkevné školy, ktorý sa bude konať dňa 14.10.2016, o 13:00 v budove Arcibiskupského úradu v Košiciach na Hlavnej ulici. Budeme hovoriť predovšetkým ako realizovať a vyúčtovať projekty. Účasť na seminári je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu