Informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2017

Pozývame Vás na informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2017, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch:

  • 15.2.2017, o 10:00 hod. v Kňazskom seminári v Nitre,
  • 24.2.2017, o 12:00 hod. na Spišskej kapitule v priestoroch diecézneho školského úradu.

Semináre trvajú zhruba jeden a pol hodiny a je na nich možnosť osobne konzultovať svoje projekty. Účasť na seminároch je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis, granty.bb(at)rcc.sk