Predĺženie termínu na podávanie projektov (do 20.9.) a pozvánka na online informačný seminár (7.9.)

Subkomisia pre katolícke školy dnes (31.8.2023) na svojom zasadnutí schválila posunutie termínu na predkladanie projektov o dva týždne. Nová uzávierka na predkladanie projektov je 20.9.2023 (vrátane).

Pre všetkých záujemcov sme teraz pripravili online informačný seminár, ktorý sa bude konať dňa 7.9.2023 cez platformu ZOOM. Na informačný seminár sa môžete prihlásiť na tomto linku.