Zoznam schválených projektov – 2013

Dňa 04.06. 2013 zasadalo v Banskej Bystrici schvaľovacie gremium Subkomisie pre školstvo KBS. Bolo schválených 21 projektov v celkovej výške 87448 Eur. Zoznam schválených projektov si môžete pozrieť na tejto adrese, alebo v sekcii Na stiahnutie. Návrh zmlúv o poskytnutí dotácie budeme úspešným uchádzačom posielať v priebehu mesiaca júl-august 2013. Projekty odporúčame realizovať až po podpise týchto zmlúv. Schválené projekty v rámci tohto jediného kola v roku 2013 bude potrebné zrealizovať (minúť dotáciu + spolufinancovanie) do konca septembra 2013 (presný termín bude uvedený v zmluve).

Ing. Jan Gyulai, koordinátor programu