Predĺženie termínu na podávanie projektov (do 20.9.) a pozvánka na online informačný seminár (7.9.)

Subkomisia pre katolícke školy dnes (31.8.2023) na svojom zasadnutí schválila posunutie termínu na predkladanie projektov o dva týždne. Nová uzávierka na predkladanie projektov je 20.9.2023 (vrátane).

Pre všetkých záujemcov sme teraz pripravili online informačný seminár, ktorý sa bude konať dňa 7.9.2023 cez platformu ZOOM. Na informačný seminár sa môžete prihlásiť na tomto linku.

 

Výzva na podávanie projektov v roku 2023 (3.kolo)

Dňa 6.7.2023 bola zverejnená nová výzva na podávanie projektov v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku. V sekcii „Na stiahnutie“ si od 28.7.2023 budete môcť pozrieť a stiahnuť dôležité dokumenty tejto výzvy. Pre vypĺňanie formulára projektovej žiadosti je potrebné sa najprv zaregistrovať, kliknúť na aktivačný email a potom sa prihlásiť. Pri registrácii dajte pozor, aby ste sa zaregistrovali do správneho grantového programu (SkolyRenovabis-2023). Najbližšia uzávierka pre podávanie projektov je 06.09.2023.

Plánovaný termín uzávierky pre podávanie projektových žiadostí odložený na neurčito

V dokumente Výzva na predkladanie projektov na roky 2018 – 2020, v časti 4., týkajúcej sa termínov predkladania projektových žiadostí, bol uvedený plánovaný termín uzávierky 30.11.2020. Keďže momentálne ešte len začala implementácia projektov schválených v roku 2020, najbližšie kolo uzávierky je odložené na neurčito, s predpokladaným termínom vyhlásenia výzvy na jar 2021.

Ďakujem za pochopenie.

Koordinátor grantového programu

Informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2019

Informačné semináre k vyhláseným výzvam na predkladanie projektov pre cirkevné materské školy a pre cirkevné základné a stredné školy sa budú konať v spoločných termínoch:

  • 27.11.2019 (streda), od 15:00 do 16:00, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28, jedáleň
  • 3.12.2019 (utorok), od 14:30 do 15:30, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava
  • 13.12.2019 (piatok), od 13:00 do 14:00, Biskupstvo Žilina, Jána Kalinčiaka 1, malá zasadačka na 1.poschodí

Účasť je bezplatná a dobrovoľná.

 

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

granty.bb(at)rcc.sk

Výzva na podávanie projektov v roku 2019 spustená!

Dňa 14.11.2019 bola na tejto stránke zverejnená nová výzva na podávanie projektov v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku. V sekcii „Na stiahnutie“ si môžete pozrieť a stiahnuť dôležité dokumenty tejto výzvy. Pre vypĺňanie formulára projektovej žiadosti je potrebné sa najprv zaregistrovať, kliknúť na aktivačný email a potom sa prihlásiť. Pri registrácii dajte pozor, aby ste sa zaregistrovali do správneho grantového programu (Skolyrenovabis-2019), momentálne totiž na Slovensku bežia tri. Najbližšia uzávierka pre podávanie projektov je 31.12.2019.