Nová príručka pre žiadateľa zverejnená! (verzia 5.0)

Dňa 30.08.2023 sme na tejto stránke zverejnili príručku pre žiadateľa (verziu 5.0). Môžete si ju stiahnuť v sekcii „Na stiahnutie“.

Ing. Ján Gyulai, Koordinátor programu