Výzva pre cirkevné materské školy – Renovabis (aktualizované)

Na stránke grantového programu Renovabis pre cirkevné materské školy bola zverejnená nová výzva na podávanie projektov, na rok 2018. Uzávierka pre podávanie projektových žiadostí je 01.06.2018 (vrátane).

V tejto súvislosti Vás srdečne pozývame zúčastniť sa informačných seminárov k novej výzve na podávanie projektov, ktoré sa budú konať:

  • 17.05.2018, o 11:00, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici,
  • 25.05.2018, o 11:00, v sídle Diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule.

Okrem týchto termínov využite možnosť informovať sa o pravidlách nového grantového programu prostredníctvom emailu: granty.bb(at)rcc.sk

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis