Posunutie termínu uzávierky na podávanie projektov – 31.03.2017

Keďže registrácia projektov bola spustená neskôr, ako sa pôvodne plánovalo, posunuli sme aj termín uzávierky na podávanie projektov v roku 2017. Nový termín uzávierky je 31.03.2017, vrátane.

Ing. Ján Gyulai, Koordinátor programu