Plánovaný termín uzávierky pre podávanie projektových žiadostí odložený na neurčito

V dokumente Výzva na predkladanie projektov na roky 2018 – 2020, v časti 4., týkajúcej sa termínov predkladania projektových žiadostí, bol uvedený plánovaný termín uzávierky 30.11.2020. Keďže momentálne ešte len začala implementácia projektov schválených v roku 2020, najbližšie kolo uzávierky je odložené na neurčito, s predpokladaným termínom vyhlásenia výzvy na jar 2021.

Ďakujem za pochopenie.

Koordinátor grantového programu

Informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2019

Informačné semináre k vyhláseným výzvam na predkladanie projektov pre cirkevné materské školy a pre cirkevné základné a stredné školy sa budú konať v spoločných termínoch:

  • 27.11.2019 (streda), od 15:00 do 16:00, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28, jedáleň
  • 3.12.2019 (utorok), od 14:30 do 15:30, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava
  • 13.12.2019 (piatok), od 13:00 do 14:00, Biskupstvo Žilina, Jána Kalinčiaka 1, malá zasadačka na 1.poschodí

Účasť je bezplatná a dobrovoľná.

 

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

granty.bb(at)rcc.sk

Informácia o ďalšej výzve na podávanie projektov

Momentálne prebieha implementačný proces projektov schválených v rámci 1.výzvy na podávanie projektov v roku 2018. Vo výzve na predkladanie projektov v roku 2018 bol avizovaný termín uzávierky pre rok 2019 (30.4.2019), tento termín mal však iba indikatívny charakter. Nie je platný. Ďalšia výzva na podávanie projektov pre cirkevné školy bude vyhlásená pravdepodobne na jeseň 2019. Preto zatiaľ nie je možné vypĺňať projektový formulár, ani podávať projektovú žiadosť na rok 2019.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2018

Pozývame Vás na informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2018, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch:

  • 19.11.2018, o 11:00 hod. na Základnej škole Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši,
  • 20.11.2018, o 11:00 hod. na Arcibiskupskom úrade v Košiciach (v priestoroch jedálne),
  • 21.11.2018, o 13:30 hod. v Kňazskom seminári v Nitre. NOVÝ TERMÍN.

Semináre trvajú zhruba jeden a pol hodiny a je na nich možnosť osobne konzultovať svoje projekty. Účasť na seminároch je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis, granty.bb(at)rcc.sk

Výzva na podávanie projektov v roku 2018 spustená!

Dňa 18.10.2018 bola na tejto stránke zverejnená nová výzva na podávanie projektov v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku. V sekcii „Na stiahnutie“ si môžete pozrieť a stiahnuť dôležité dokumenty tejto výzvy. Pre vypĺňanie formulára projektovej žiadosti je potrebné sa najprv zaregistrovať, kliknúť na aktivačný email a potom sa prihlásiť. Najbližšia uzávierka pre podávanie projektov je 30.11.2018.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu
skolyrenovabis(at)gmail.com

Výzva pre cirkevné materské školy – Renovabis (aktualizované)

Na stránke grantového programu Renovabis pre cirkevné materské školy bola zverejnená nová výzva na podávanie projektov, na rok 2018. Uzávierka pre podávanie projektových žiadostí je 01.06.2018 (vrátane).

V tejto súvislosti Vás srdečne pozývame zúčastniť sa informačných seminárov k novej výzve na podávanie projektov, ktoré sa budú konať:

  • 17.05.2018, o 11:00, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici,
  • 25.05.2018, o 11:00, v sídle Diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule.

Okrem týchto termínov využite možnosť informovať sa o pravidlách nového grantového programu prostredníctvom emailu: granty.bb(at)rcc.sk

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis