Plánovaný termín uzávierky pre podávanie projektových žiadostí odložený na neurčito

V dokumente Výzva na predkladanie projektov na roky 2018 – 2020, v časti 4., týkajúcej sa termínov predkladania projektových žiadostí, bol uvedený plánovaný termín uzávierky 30.11.2020. Keďže momentálne ešte len začala implementácia projektov schválených v roku 2020, najbližšie kolo uzávierky je odložené na neurčito, s predpokladaným termínom vyhlásenia výzvy na jar 2021.

Ďakujem za pochopenie.

Koordinátor grantového programu