Posunutie termínu uzávierky na podávanie projektov – 04.04.2017

Oznamujeme, že sme posunuli termín uzávierky na podávanie projektov v roku 2017. Nový termín uzávierky je 04.04.2017, vrátane.

Ing. Ján Gyulai, Koordinátor programu