Informácia o ďalšej výzve na podávanie projektov

Momentálne prebieha implementačný proces projektov schválených v rámci 1.výzvy na podávanie projektov v roku 2018. Vo výzve na predkladanie projektov v roku 2018 bol avizovaný termín uzávierky pre rok 2019 (30.4.2019), tento termín mal však iba indikatívny charakter. Nie je platný. Ďalšia výzva na podávanie projektov pre cirkevné školy bude vyhlásená pravdepodobne na jeseň 2019. Preto zatiaľ nie je možné vypĺňať projektový formulár, ani podávať projektovú žiadosť na rok 2019.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu