Zoznam schválených projektov – 2017

Dňa 31.05.2017 v Banskej Bystrici zasadalo schvaľovacie grémium. V sekcii „Na stiahnutie“ si teraz môžete stiahnuť zoznam schválených projektov pre rok 2017. Úspešných žiadateľov vyzývame, aby v súčinnosti s príslušným riaditeľom školského úradu zabezpečili k projektu písomné odporúčanie miestne príslušného biskupa. Toto odporúčanie nemá predpísanú formu, môže byť voľne formulované. Doručte ho v koordinácii s Vaším školským úradom (za niektoré projekty mi už bolo doručené písomné odporúčanie) na adresu Kancelárie koordinátora programu Renovabis do 16.6.2017. Následne Vám budú vyexpedované zmluvy o poskytnutí dotácie. Takisto je potrebné mi oznámiť, ak došlo medzičasom k zmene štatutárneho zástupcu, či čísla účtu školy. Taktiež, ak by bolo potrebné ešte niečo aktualizovať v rozpočte Vášho schváleného projektu, oznámte mi to emailom do 21.6.2017.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu