Výzva na podávanie projektov v roku 2016 spustená!

Od dnešného dňa je spustená výzva na predkladanie projektových žiadostí. Treba sa zaregistrovať na stránke renovatio.egrant.sk a pri registrácii vybrať správny názov grantového programu (Skolyrenovabis-2016). Formulár projektovej žiadosti je už v systéme nahratý. Uzávierka pre podávanie projektových žiadostí je 29.2.2016.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu