Výzva na podávanie projektov v roku 2019

Na zasadnutí Subkomisie pre katolícke školy, dňa 21.10.2019 v Poprade, bola schválená výzva na podávanie projektov v roku 2019. Termín uzávierky ako aj všetky dokumenty výzvy čoskoro zverejníme na tejto stránke.

Ing. Ján Gyuli