Aktuality

Výzva na podávanie projektov v roku 2018 spustená!

Dňa 18.10.2018 bola na tejto stránke zverejnená nová výzva na podávanie projektov v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku. V sekcii „Na stiahnutie“ si môžete pozrieť a stiahnuť dôležité dokumenty tejto výzvy. Pre vypĺňanie formulára projektovej žiadosti je potrebné sa najprv zaregistrovať, kliknúť na aktivačný email a potom sa prihlásiť. Najbližšia uzávierka pre podávanie projektov je 30.11.2018.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu
skolyrenovabis(at)gmail.com

Výzva pre cirkevné materské školy – Renovabis (aktualizované)

Na stránke grantového programu Renovabis pre cirkevné materské školy bola zverejnená nová výzva na podávanie projektov, na rok 2018. Uzávierka pre podávanie projektových žiadostí je 01.06.2018 (vrátane).

V tejto súvislosti Vás srdečne pozývame zúčastniť sa informačných seminárov k novej výzve na podávanie projektov, ktoré sa budú konať:

  • 17.05.2018, o 11:00, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici,
  • 25.05.2018, o 11:00, v sídle Diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule.

Okrem týchto termínov využite možnosť informovať sa o pravidlách nového grantového programu prostredníctvom emailu: granty.bb(at)rcc.sk

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Zoznam schválených projektov – 2017

Dňa 31.05.2017 v Banskej Bystrici zasadalo schvaľovacie grémium. V sekcii „Na stiahnutie“ si teraz môžete stiahnuť zoznam schválených projektov pre rok 2017. Úspešných žiadateľov vyzývame, aby v súčinnosti s príslušným riaditeľom školského úradu zabezpečili k projektu písomné odporúčanie miestne príslušného biskupa. Toto odporúčanie nemá predpísanú formu, môže byť voľne formulované. Doručte ho v koordinácii s Vaším školským úradom (za niektoré projekty mi už bolo doručené písomné odporúčanie) na adresu Kancelárie koordinátora programu Renovabis do 16.6.2017. Následne Vám budú vyexpedované zmluvy o poskytnutí dotácie. Takisto je potrebné mi oznámiť, ak došlo medzičasom k zmene štatutárneho zástupcu, či čísla účtu školy. Taktiež, ak by bolo potrebné ešte niečo aktualizovať v rozpočte Vášho schváleného projektu, oznámte mi to emailom do 21.6.2017.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

Informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2017

Pozývame Vás na informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2017, ktorý sa bude konať v nasledovnom termíne:

  • 22.03.2017, o 11:30 hod. na Arcibiskupskom úrade v Košiciach (v priestoroch jedálne),

Semináre trvajú zhruba jeden a pol hodiny a je na nich možnosť osobne konzultovať svoje projekty. Účasť na seminároch je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis, granty.bb(at)rcc.sk

Informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2017

Pozývame Vás na informačné semináre k výzve na podávanie projektov v roku 2017, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch:

  • 15.2.2017, o 10:00 hod. v Kňazskom seminári v Nitre,
  • 24.2.2017, o 12:00 hod. na Spišskej kapitule v priestoroch diecézneho školského úradu.

Semináre trvajú zhruba jeden a pol hodiny a je na nich možnosť osobne konzultovať svoje projekty. Účasť na seminároch je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis, granty.bb(at)rcc.sk

Výzva na podávanie projektov v roku 2017 spustená!

Od dnešného dňa je spustená výzva na predkladanie projektových žiadostí. Treba sa zaregistrovať na stránke renovatio.egrant.sk a pri registrácii vybrať správny názov grantového programu (Skolyrenovabis-2017). Formulár projektovej žiadosti je už v systéme nahratý. Uzávierka pre podávanie projektových žiadostí je 20.3.2017.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu