Nová príručka pre žiadateľa zverejnená! (verzia 4.0)

Dňa 16.12.2019 sme na tejto stránke zverejnili príručku pre žiadateľa (verziu 4.0). Môžete si ju stiahnuť v sekcii „Na stiahnutie“.

Ing. Ján Gyulai, Koordinátor programu