Informačný seminár v Nitre

Pôvodne plánovaný informačný seminár sa bude konať v priestoroch Kňazského seminára v Nitre dňa 7.11.2016 o 10:00.

Účasť na informačnom seminári je bezplatná

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu