Informačný seminár v Košiciach – pozvánka

Chcem Vás srdečne pozvať na informačný seminár k projektom Renovabis pre cirkevné školy, ktorý sa bude konať dňa 14.10.2016, o 13:00 v budove Arcibiskupského úradu v Košiciach na Hlavnej ulici. Budeme hovoriť predovšetkým ako realizovať a vyúčtovať projekty. Účasť na seminári je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu