Informačný seminár pre úspešných žiadateľov

Pre úspešných žiadateľov, ktorí sa nachádzajú v zozname schválených projektov sme pripravili informačný seminár, kde budú mať príležitosť konzultovať svoj postup pri realizácii projektov.

Informačný seminár sa bude konať dňa 2.7.2015 (štvrtok) o 11:00 hod. v Banskej Bystrici, v Diecéznom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici č. 21. Účasť na tomto informačnom seminári nie je povinná.

Ten, kto sa ho nebude môcť zúčastniť, má naďalej možnosť konzultovať svoj postup pri realizácii projektu, najlepšie emailom.

Na odporúčanie diecézneho biskupa neexistuje predpísaný vzor, stačí voľne formulovať tak, aby bol spomenutý presný názov projektu a  žiadateľa.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu