NOVINKY – príručka pre žiadateľa a informačné semináre

V sekcii „Na stiahnutie“ máte možnosť si teraz stiahnuť aj príručku pre žiadateľa (verzia 1.0), ktorá podrobnejšie vysvetľuje niektoré ustanovenia výzvy na predkladanie projektov v roku 2015.

Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na informačné semináre so žiadateľmi, ktoré sa budú konať 12.3. v Trnave a 17.3. v Nitre.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu
skolyrenovabis(at)gmail.com