Informačný seminár v Nitre – pozvánka

Všetkých žiadateľov, no najmä tých zo západného a stredného Slovenska, pozývame na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na podávanie projektov, ktorý sa bude konať dňa 17.3.2015 (utorok), o 10:00 hod., v priestoroch Kňazského seminára v Nitre.

Účasť na seminári je bezplatná. Nie je potrebné sa vopred registrovať.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu
skolyrenovabis(at)gmail.com